# nový literárny endemit

3. novembra 2016 sme odštartovali prvý ročník multižánrového festivalu pre súčasnú literatúru s názvom LiKE. V priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik sa počas 3 dní predstavilo vyše 40 spisovateľov a umelcov z rôznych kútov sveta. Okrem autorských čítaní a prezentácií mal divák možnosť zhliadnuť výstavu ilustrácií alebo navštíviť exkluzívne koncerty. Alternatívna Kotolňa ponúkla výstavu 36 autorov komiksu z krajín V4. Nechýbal screening vizuálnej poézie, prednášky o typografii a grafickom dizajne či viaceré diskusie na aktuálne témy, projekt Litzoom ponúkol lektoring pre kreatívne písanie. Na festivale LiKE 2016 sa prezentovalo vyše 10 malých kreatívnych vydavateľov. Vďaka všetkým zúčastneným sa košický hashtagový festival LiKE stal kultovým a zapamätateľným…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_2/d/4/d40a1fae-d220-46b7-953a-655dcad31574/likefestival.sk/web/wp-content/plugins/media-grid-overlay-manager/overlay_code.php on line 82

Peter Balko

Peter Balko (1988) pochádza z Lučenca, vyštudoval filmovú scenáristiku na VŠMU v Bratislave. V roku 2012 zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka s textom Labutia balada, ktorý sa stal predlohou k jeho debutovému románu Vtedy v Lošonci (Via Lošonc), ktorý sa odohráva v metropole juhu – Lučenci. Jeho texty boli preložené do angličtiny, maďarčiny i taliančiny a uverejnené v Romboide, Pravde, Dotykoch, Revue Labyrint alebo v Gömör-ország. Spoločne s Luciou Potůčkovou a Marošom Hečkom vydali zbierku poézie Metrofóbia (Inaque, 2012). Peter Balko je spoluautorom scenára a asistentom réžie filmu Kandidát. Ako scenárista sa podieľal na televíznej minisérii Moje povstanie, diskusnej relácii Večera s Havranom i pripravovanom hororovom poviedkovom filme Strach. Vo svojom rodnom meste organizuje literárny festival Medzihmla. Prebúdza sa v Bratislave a zaspáva v Lučenci.

Balla

Veľká láska je v poradí desiatou knihou úspešného slovenského prozaika Ballu, laureáta ceny Anasoft litera. „Ballova nová kniha upúta svojím čiernym humorom a prenikavou iróniou, neustálym znižovaním tzv. vysokých tém, ale i takmer gnómickými výpoveďami o vzťahoch medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi, jednotlivcom a spoločnosťou. Aj keď z čítania pramení, parafrázujúc narátora, často smútok a melanchólia, Ballov rukopis aj rozosmieva. Veľká láska je hlboko ľudská, múdra kniha.“ (Marta Součková)

Jana Bodnárová

Jana Bodnárová sa narodila 21.6.1950 v Jakubovanoch (Liptovský Mikuláš). Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave.Vydala 20 kníh prózy a poézie pre dospelých i deti. Mala realizovaných 5 divadelných hier a vyše desiatky rozhlasových hier. Príležitostne sa venuje performačnej videopoézii, ktorá bola prezentovaná doma i v cudzine. Jej kniha poviedok bleskosvetlo / bleskotma vyšla v Poľsku, kniha pre deti Dievčatko z veže v Slovinsku, poviedky Aféra rozumu na Ukrajine. Niektoré z jej prozaických a dramatických textov i básní vyšli vo viacerých európskych jazykoch, v hindčine, arabčine a japončine. Žije v Košiciach.

Petr Borkovec

Petr Borkovec (1970) sa narodil v Louňoviciach pod Blaníkom. Pracoval ako redaktor revue Souvislosti, Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin, Literárních novin. V súčasnosti pracuje ako dramaturg café Fra a redaktor nakladateľstva Fra. Od roku 1990 vydal pätnásť kníh básní, próz a textov pre deti. Zatiaľ poslednou knihou je básnická zbierka Wernisch (2015) a básne pre deti O čem sní (2016). Jeho zbierky a knižné súbory vyšli v Nemecku, Rakúsku, Anglicku a Taliansku. Prekladal poéziu Vladislava Chodaseviča, Vladimira Nabokova, Jevgenija Rejna, Josifa Brodského a i. S Matyášom Havrdom preložil Sofoklovho Kráľa Oidipa a Aischylovu Oresteiu.

Koloman Kertész Bagala

Koloman Kertész Bagala (1964) sa narodil v Leviciach, žije v Bratislave. V roku 1991 založil vydavateľstvo KK BAGALA, venuje sa výhradne pôvodnej slovenskej tvorbe. Od roku 1996 vyhlasuje každoročne literárnu súťaž Poviedka, do ktorej bolo zaslaných doteraz vyše 10 000 súťažných príspevkov. Je zakladateľom OZ literarnyklub.sk a usporiadal vyše 1000 kultúrnych podujatí, predovšetkým autorské čítania a besedy so spisovateľmi. Umrie na koni.

Agda Bavi Pain

Agda Bavi Pain (1969) sa narodil v Československej socialistickej republike 9. júna. Študoval Scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Okrem literatúry tvorí pre film, televíziu a reklamu či kultúrno-spoločenskú kritiku. Kontroverzný umelec, spisovateľ a básnik získal za svoju tvorbu viacero domácich a medzinárodných ocenení a jeho básne sú súčasťou Európskej ústavy vo verši. Naposledy vydal knihu básní EURÖPAIN (2013) a knihy poviedok More. Love. Čajky (2014) a Východ z raja / KK Bagala (2015), ktoré vzbudili ohlas u čitateľov aj u literárnej kritiky. Jeho prvý román Koniec sveta (2006) získal Veľkú cenu za východoeurópsku literatúru 2008.

Soňa Uriková

Soňa Uriková (1988) absolvovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Zvíťazila vo viacerých literárnych súťažiach (Poviedka, Jašíkove Kysuce, Medziriadky) a doteraz publikovala časopisecky a v zborníkoch. Vo svojej debutovej zbierke poviedok Živé ploty sa autorka sústreďuje na medziľudské konflikty a hraničné situácie, do ktorých sa dostávajú mladí ľudia. Prevažne ženské postavy sú nútené prekonávať nešťastné osudy bez ľútosti a sympatií, pričom v sebe hľadajú silu vzoprieť sa životnej bezmocnosti, priam až pomstiť sa nepriaznivým okolnostiam, a ich úsilie podčiarkuje takmer surová prirodzenosť rozprávania. Neočakávajme ponor do hĺbok ľudskej duše – tá sa čitateľovi odkryje konaním postáv, bez zbytočných okolkov a prikrášľovania.

Rudolf Jurolek

Rudolf Jurolek (1956) vydal sedem básnických kníh, naposledy Život je možný (2007), Smrekový les (2009) a Poľné vety (2013). Je tiež autorom knihy s prázdnymi stranami Poézia ticha a plnosti (1994). Do viacerých publikácií prispel ako spoluautor. V dvojjazyčnom slovensko-nemeckom vydaní mu vyšiel zväzok básní Život je možný / Das Leben ist möglich (Klagenfurt 2008). Básne publikoval v antológiách Pisanie (Varšava 2006), Šest slovenských básníků (Praha 2013), Das Leben ist möglich (spolu s Adisou Basića Ákosom Fodorom, Klagenfurt 2014) a Lob des Wildtiers im WinterGedichteaus der Slowakei (Heildelberg 2015). V rokoch 1991 – 2003 viedol vlastné vydavateľstvo pôvodnej poézie a prózy Solitudo, v súčasnosti pracuje pre vydavateľstvo Skalná ruža. Žije v Breze na Orave a v Badene pri Viedni.